Friday, September 03, 2004

My favourite conversation:)

.


A:heyyyyy lyn!!! how are ye?? :)
L:Morning morning yello wodoggidde???

A: meeting itthu magaa... oLage banda takshana yelKondu hodru makkalru...
hengide myge??
L:Bitre nan kivige hoovidthiyallo, maneli hel bandiddiya??

A:ley....neenu kannada pitcher nodiddu jaasti aaithu... jaggesh picture
alli heroine maad haaki bidtheeni....hushhhhhaaar!!
L:Loooooo heroine anth heldre ninna hallu odris haak bidthini!!! Heroine
nin ajji!!


A: buddy magale... nee mutt node.. kaalu murdu kaige kottilla... nanna hesru aoy alla kane...
L:dandabindagalu kelsailla karya illa band bitta belligge belligge kaal
kerkondu jagala kayokke!!

A:aye... neenenu mahaa figarru....yella kelsa bittu ninna heroine
maadakke.. summne right heLi eggurko side ge!!;)
L:Eshto charbi ningge??? Thindu thindu handi thara beldiddiya ashte
buddhi mathra yenoo illa, sslc fail!!

A: thoo... ninna baai ge benki haaka... ninna kannalli mannu beeLa...
L:Summ sumne kenak bedvo aamele enn madthini antha hellokkaggalla!!
Bai muchkondu koothiru, illdeddare bayalli mann haakko!

A:neen summne nanna tante ge barbeda... hudgi antha marethu yeradu
bigeetheeni nodu..
alle negedu biddhogthiya!!
L:Ninna nirralli anthraax haak didre nann hesaru Lyn alla.....ninna BEEP
BEEP matthhe ninna BEEEEEEPPP!!

A: aye hemmari... neenenu BEEPAASHA basu antha ankondu bittidya?? kannu...kannu kittaki bidtheeni!!
L:Beepash agli illa rani mukherjeee aagli ninge hego gothagbeku goobe,
noddoddikke kanniddare thane yemme!!

A:chanda nodakke kannalla beku tharle... hridaya beku kane... ninage yene
gotthu ...er..hridayashoonye :-O
[slaps himself and wakes up from his kannada movie]
hey lyn... oota aitha?
L:Abba yavaglo aaythu, yelligo hoggidde ishtu hotthu..........yavano
tale kettavanu nin iD inda nanage mail madtha idda, yellig hoda avnu??

A: naan ille pakkada ooralli annamman jaathre ge hogidde... ninna hesralli yeradu tengina kaayi hodkondu band
L:Thanks maga nanna kannlli anaanda kanneeru haritha yide....
Ninnantha gelaya illa.....ninnantha snehitha illa.....

A:chillout maadu maga...cheddi dost anda mele ashtu maadakkilva?
sari..hendthi makkalu yengavre?
L:Lo maduvene beda antha irrvaga endthi magi yella yaka???
Namma GROSS club nyapkaillvaa???

A: ohhh.... nenapu aithe.. mathe... ee makkaLella??
L:yavaan makklu???

A:oh oh...ondu 30 bittko...yella nenapaagathe..
L:hulooo nange yella gotthhuu kano ninn bayendale kelll bekuntha
higeliddu......anthu ninn maduvenu aythu bidu .....innu neenu nanna
geleyane alla!!

A: ammmaaaaaaaaaaaaaa.......
L:Ade yaroontha kelthirodu??

A:;) ;) ;) ;)
L:Gotthoo aavalu thane!!??? bidu ninu yenu hellalaa antha goththu

And they mailed happily ever after.........................

0 Comments:

Post a Comment

<< Home